Registru pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

2023

Ianuarie

 • NR 1/04.01.2023 - Proiect de dispozitie privind acoperireea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa a , aferent exercitiului bugetar 2022
 • NR 2/10.01.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea unitatii locale de sprijin la nivel U.A.T. calafindesti
 • NR 3/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru 3 luni din sezonul rece ( ianuarie 2023 - martie 2023 ) consumatorilor vulnerabili
 • NR 4/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ”” Extindere retea canalizare „„
 • NR 5/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti in data de 31.01.2023
 • NR 6/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea componentei comisiei pentru problema de aparare a comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 7/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Diaconescu Profira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 8/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Malanciuc Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 9/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Maximiuc Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 10/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitului Petrasuc Marinel , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 11/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Lauric Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 12/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Saviuc Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 13/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Racolta Elisabeta , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 14/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 15/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 16/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Strugar Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 17/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Corneciuc Gheorghe , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 18/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Gavriliuc Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 19/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 20/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Popovici Cristian , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 21/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 22/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 23/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Cioban Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 24/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Flutur Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 25/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Popovici Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 26/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Viorica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 27/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Diaconescu Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 28/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Andrei Dumitru , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 29/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Tiniuc Vasile , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 30/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lauric Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 31/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 32/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Lacramioara , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 33/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Pesclevei Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 34/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 35/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Sotropa Mirela , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 36/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Frincu Mihaela-Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 37/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 38/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Ceviuc Iosif , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 39/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Iliut Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 40/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Tiniuc Floarea , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 41/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Haures Ilie , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava

Februarie

 • NR 42/06.02.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pesclevei Vasile Cristi domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 43/08.02.2023 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentelor cuprinzand masurile metodologice , termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale consiuliului local Calafindesti
 • NR 44/17.02.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru data perioada 20 -22.02.2023
 • NR 45/17.02.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii pentru obiectivul ”Obținere autorizație de securitate la incendiu pentru Școala primară cu cl I-IV din loc. Botoșanița Mare, com. Calafindești, jud. Suceava”
 • Nr 46/21.02.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 28.02.2023, orele 10,00
 • Nr 47/27.02.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Calafindești, județul Suceava
 • Nr 48/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 –privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare d-lui Popa Vasile-Sorin
 • Nr 49/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Popa Vasile-Sorin domiciliat în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 50/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei titularei Diaconescu Lăcrămioara-Elena domiciliata în comuna Calafindesti, judetul Suceava.
 • Nr 51/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr. 505 din 1.07.2018 incheiat pe perioada nedeterminata a numitei Maximiuc Victoria – asistent personal , angajat contractual in cadrul U.A.T Calafidesti, judetul Suceava
 • Nr 52/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitei Alexei Elena în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 53/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor doamnei SAVIUC SILVIA persoană cu handicap grav
 • Nr 54/28.02.2023 - Proiect de dispozitie privind mojorarea cu 20% a indemnizației primarului și viceprimarului comunei Calafindești pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Martie

 • Nr 55/03.03.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru data perioada 06 -10.03.2023
 • Nr 56/03.03.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 17.03.2023, orele 08,00
 • Nr 57/03.03.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Referent clasa a III-a, grad professional superior,în Compartimentul Financiar Contabil, Achizitii Publice, Executări Silite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Calafindești
 • Nr 58/21.03.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului tichetului social pentru gradinita stabilit in conditiile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate, republicata .
 • Nr 59/21.03.2023 - Proiect de dispozitie privind desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul Primăriei comunei Calafindești
 • Nr 60/30.03.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea de responsabilități cu privire la derularea în cadrul UAT Calafindești a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, finanțate prin Programului național de cadastru și carte funciară
 • Nr 61/30.03.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea  dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei  titularei Diaconescu Cristina Marioara  domiciliata  în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 62/30.03.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea  cuantumului  alocaţiei pentru susţinerea familiei  titularei  Alexei Liliana domiciliata  în comuna Calafindesti, judetul Suceava.
 • Nr 63/31.03.2023 - Proiect de dispozitie privind  convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în  data 10.04.2023, orele 08,00
 • Nr 64/31.03.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitei Moloce Narcisa   în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 65/31.03.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitei SADOVEAC MARIA   în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 66/31.03.2023 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentului de salarizare a persoanelor din cadrul Primarei comunei  Calafindești nominalizate în cadrul echipei de implementare a proiectului Reabilitare moderată cămin cultural – CASA TINERETULUI din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti judeţul Suceava″
 • Nr 67/31.03.2023 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentului de salarizare a persoanelor din cadrul Primarei comunei Calafindești nominalizate în cadrul echipei de implementare a proiectului finanţat“Reabilitare moderată Școala Gimnazială Calafindești, jud. Suceava”

Aprilie

 • Nr 68/05.04.2023 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civilă
 • Nr 69/10.04.2023 - Proiect de dispozitie privind numirea doamnei TINIUC SILVIA în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul compartimentului financiar contabil, achiziții publice, executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindești, județul Suceava
 • Nr 70/11.04.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor d-nei   POPOVICI DOMNICA persoană cu handicap grav
 • Nr 71/18.04.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea atribuţiilor consilierului financiar-contabil, doamnei  Ciobanu Mirela Carmen și doamnei Tiniuc Silvia, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Calafindești
 • Nr 72/24.04.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă  nr.  440/ 2012 al d-lui POPOVICI CRISTIAN –asistent personal din localitatea Calafindești com. Calafindeşti,judeţul Suceava.
 • Nr 73/28.04.2023 - Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor domnului CACIUR VASILE persoană cu handicap grav

Mai

 • Nr 74/03.05.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 05.05.2023, orele 08,00
 • Nr 75/05.05.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 12.05.2023, orele 08,00
 • Nr 76/05.05.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Lazurca Corneliu domiciliata în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 78/05.05.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 547/ 2022al d-nei LAURIC ZAMFIRA –asistent personal din localitateaCalafindești com. Calafindeşti,judeţul Suceava.
 • Nr 79/23.05.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 26.05.2023, orele 08,00
 • Nr 80/23.05.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Onesim Daniela domiciliata în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 81/31.05.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Pricop Cristina domiciliata în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 82/31.05.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 –privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare d-lui Cioban Florin-Costel

Iunie

 • Nr 83/06.06.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 535/ 2021 al d-nei FLUTUR SILVIA –asistent personal din localitatea Calafindești com. Calafindeşti,judeţul Suceava.
 • Nr 84/06.06.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor d-nei SAVIUC SILVIA persoană cu handicap grav
 • Nr 85/06.06.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată determinată a numitei Bodnariuc Silvia în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 86/06.06.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată determinată a numitului Moloce Gheorghe în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 87/12.06.2023 - Proiect de dispozitie privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei Herman Lidia, având funcția publică de execuție - consilier pe durata concediului de creștere copil
 • Nr 88/16.06.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 23.06.2023, orele 08,00
 • Nr 89/16.06.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru data perioada 27 -30.06.2023
 • Nr 90/26.06.2023 - Proiect de dispozitie privind aprobarea Regulamentului intern de acordarea a voucherelor de vacanţă pe suport electronic pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul UAT Calafindeşti, Județul Suceava

Iulie

 • Nr 91/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 –privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare d-lui Diaconescu Sava
 • Nr 92/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului MARCIUC MARCEL-MARIUS din localitatea Botosanita Mare, comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 93/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului VOUCIUC VICTOR din localitatea Calafindești, comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 94/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitei Lazurca Minodora în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 95/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare acordatăd omnului FRÎNCU ADRIAN, primarul comunei Calafindești, judeţul Suceava
 • Nr 96/03.07.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare acordată domnului ANDREI SAMUIL CEZAR, viceprimarul comunei Calafindești, judeţul Suceava
 • Nr 97/05.07.2023 - Proiect de dispozitie privind desemnarea persoanelor împuternicite de Primarul Comunei Calafindești pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
 • Nr 98/10.07.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 17.07.2023, orele 08,00
 • Nr 99/17.07.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Vouciuc Mihaela -Dana, asistent personal a persoanei cu handicap grav, Donisan Elisabeta
 • Nr 100/22.07.2023 - Proiect de dispozitie privind desemnarea domnului Zebreniuc Alexandru, ca persoană resonsabilă cu atribuții în organizarea și publicarea documentelor în Monitorul Oficial Local

August

 • Nr 101/01.08.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 03.08.2023, orele 08,00
 • Nr 102/03.08.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare pentru recepția bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectelor implementare de către U.A.T. – Comuna Calafindești cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
 • Nr 103/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Hojda Andrei -Alexandru din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 104/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului HOJDA ANDREI-ALEXANDRU domiciliat în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 105/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei titularului Dobîndă Maxim domiciliat în comuna Calafindesti, judetul Suceava.
 • Nr 106/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru perioada 7 - 09.08.2023
 • Nr 107/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor domnului , persoana cu handicap grav
 • Nr 108/04.08.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei titularului ANDREI COSTEL domiciliat în comuna Calafindesti, judetul Suceava.
 • Nr 109/25.08.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 31.08.2023, orele 08,00

Septembrie

 • Nr 110/01.09.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru data perioada 04 -08.09.2023
 • Nr 111/04.09.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularulului DIACONESCU SAVA din localitatea Calafindești, comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 112/04.09.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularei FLOCEA MARIA din localitatea Calafindești, comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 113/12.09.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ” Modernizare drumuri comunale în localitatea Calafindești, comuna Calafindești, Județul Suceava”
 • Nr 114/12.09.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ” Reabilitare drumul Bisericilor în comna Calafindești, județul Suceava”
 • Nr 115/12.09.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitei Lazurca Nicoleta Oltita în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 116/12.09.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Prepeliță Silvia, asistent personal a persoanei cu handicap grav, Prepeliță Domnica
 • Nr 117/12.09.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr. 467 din 13.04.2013 incheiat pe perioada nedeterminata a numitei Malanciuc Domnica – asistent personal , angajat contractual in cadrul U.A.T Calafidesti, judetul Suceava
 • Nr 118/22.09.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 29.09.2023, orele 08,00
 • Nr 119/25.09.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindeşti, d-nul Andrei Samuil-Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindeşti, judeţul Suceava pentru perioada 26 - 29.09.2023
 • Nr 120/27.09.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea prin concurs de promovare a funcției publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată de secretar general al comunei Calafindești, județul Suceava

Octombrie

 • Nr 121/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Calafindești, județul Suceava”
 • Nr 122/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului MURARIU IONUT-TIBERIU domiciliat în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 123/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei JURAVLE CRISTINA domiciliata în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 124/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularulului MURARIU VIOREL din localitatea Botoșanița Mare comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 125/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularulului MURARIU IONUȚ TIBERIU din localitatea Botoșanița Mare comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 126/03.10.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Alexei Liliana domiciliata în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 127/10.10.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete sociale copiilor prescolari din comuna Calafindesti, judetul Suceava
 • Nr 128/11.10.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 12.10.2023, orele 08,00
 • Nr 129/19.10.2023 - Proiect de dispozitie pentru modificarea Dispoziției nr. 120 din 27.09.2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea prin concurs de promovare a funcției publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată de secretar general al comunei Calafindești, județul Suceava
 • Nr 130/19.10.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de recepţie și punerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului G.A.L. Frătăuții Vechi , ,,ACHIZITIONARE ACCESORII PENTRU DOTAREA UTILAJELOR DIN COMPARTIMENTUL DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL SUCEAVA″
 • Nr 131/23.10.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 31.10.2023, orele 08,00
 • Nr 132/26.10.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 547/ 2022 al d-lui TINIUC VASILE –asistent personal din localitatea Calafindești com. Calafindeşti,judeţul Suceava.
 • Nr 133/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Murariu Ionuț-Tiberiu domiciliat în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
 • Nr 134/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Murariu Ionuț-Tiberiu din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindeşti, jud. Suceava
 • Nr 135/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei DIACONESCU PROFIRA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 136/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitului PETRASUC MARINEL asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 137/31.10.203 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei LAURIC VICTORIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 138/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei SAVIUC ANA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 139/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei RACOLTA ELISABETA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 140/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei LAZURCA ELENA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 141/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei ALEXEI VALERIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 142/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei STRUGAR ELENA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 143/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitului CORNECIUC GHEORGHE asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 144/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei GAVRILIUC ZAMFIRA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 145/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei ANDREI SILVIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 146/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei ALEXEI ELENA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 147/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei CACIUR ZAMFIRA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 148/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei CIOBAN CRISTINA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 149/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei POPOVICI VALERIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 150/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei ANDREI VIORICA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 151/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei DIACONESCU ANA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 152/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitului ANDREI DUMITRU CRISTIAN asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 153/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei ALEXEI ZAMFIRA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 154/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei LAZURCA LACRAMIOARA VICTORIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 155/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei PESCLEVEI RODICA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 156/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei LAZURCA DOMNICA VIORICA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 157/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei SOTROPA MIRELA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 158/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr.900/2023 al numitei FRINCU MIHAELA - CRISTINA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 159/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei CACIUR ZAMFIRA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 160/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitului CEVIUC IOSIF asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 161/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei ILIUT RODICA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 162/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei TINIUC FLOAREA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 163/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei LEUCIUC ANA DENISA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 164/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitei ALEXEI ELENA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 165/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G. nr. 900/2023 al numitului HAUREȘ ILIE asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 166/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei SADOVEAC MARIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 167/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei MOLOCE NARCISA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 168/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei BODNARIUC SILVIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 169/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitului MOLOCE GHEORGHE asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 170/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei LAZURCĂ MINODORA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 171/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza coform H.G.R. nr. 900/2023 al numitei LAZURCĂ NICOLETA OTILIA asistent personal- angajat contractual în cadrul U.A.T Calafindesti , judeţul Suceava
 • Nr 172/31.10.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor domnului CACIUR VASILE persoană cu handicap grav

Noiembrie

 • Nr 173/09.11.2023 - Proiect de dispozitie privind delegarea atribuțiilor Secretarului General al Comunei Calafindești, în unele situații în care titularul acestora este indisponibil
 • Nr 174/10.11.2023 - Proiect de dispozitie privind numirea doamnei Cucu Ana Florentina, în funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Calafindești, ca urmare a concursului de promovare în funcţia publică
 • Nr 175/21.11.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 28.11.2023, orele 08,00
 • Nr 176/24.11.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece (Noiembrie 2023 – Martie 2024), consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01- 20.11.2023
 • Nr 177/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei , domnului Precopet Vasile din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti
 • Nr 178/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, domnului Lucan Vasile din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 179/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru lncalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, doamnei Diaconescu Domnica din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 180/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, doamnei Vouciuc Zamfira din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 181/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, doamnei Andrei Zamfira din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 182/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precmn si a suplimentului pentru energie, doamnei Diaconescu Victoria din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 183/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, doamnei Cioban Elisabeta din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 184/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, domnului Popovici Leonte din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 185/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cucombustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, domnului Morosan Avram din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 186/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, domnului Moloce Beniamin din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 187/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu cornbustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplirnentului pentru energie, domnului Lazurca Leonte din localitatea Calafindesti, cornuna Calafindesti
 • Nr 188/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energie, domnului Laurie Vasile din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 189/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, domnului Lazurcă Mihail din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 190/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, domnului Diaconescu Ștefandin localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 191/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, doamnei Gafencu Domnica din localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti
 • Nr 192
 • Nr 193/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, doamnei Diaconescu Eleonora din localitatea Calafindești, comuna Calafindesti
 • Nr 194/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, doamnului Popovici Bogdan-Ștefan din localitatea Calafindești, comuna Calafindesti
 • Nr 195/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind organizarea inventarierii bunurilor in anul 2023 care fac parte din patrimoniul primariei Calafindesti si a unitatilor subordonate fara contabilitate proprie
 • Nr 196/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către primarul, viceprimarul, consilierii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindești, jud.Suceava
 • Nr 197/27.11.2023 - Proiect de dispozitie privind desemnarea doamnei Cucu Ana Florentina,persoană responsabilă pentru monitorizarea incidentelor de integritate
 • Nr 198/29.11.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată determinată a numitului HAUREȘ VASILE în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 199/29.11.2023 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată nedeterminată a numitului ANDREI VASILE în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti

Decembrie

 • Nr 200/04.12.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 06.12.2023, orele 08,00
 • Nr 201/11.12.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în data 19.12.2023, orele 08,00
 • Nr 202/21.12.2023 - Proiect de dispozitie privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei comunei Calafinde,ti , judetul Suceava
 • Nr 203/28.12.2023 - Proiect de dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă nr. 545/ 2022 al d-lui Andrei Dumitru-Cristian–asistent personal din localitatea Calafindeşti com. Calafindeşti,judeţul Suceava.
 • Nr 204/28.12.2023 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizaţie de însoţitor doamnei LAVRIC VICTORIA persoană cu handicap grav
 • Nr 205/28.12.2023 -Proiect de dispozitie privind angajarea pe durată determinată a numitei DIACONESCU VALERIA în funcţia de asistent personal, la primaria comunei Calafindesti
 • Nr 206/28.12.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pentru 4 luni din sezonul rece (Decembrie 2023 – Martie 2024), consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01- 20.12.2023
 • Nr 207/28.12.2023 - Proiect de dispozitie și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pentru 4 luni din sezonul rece (Decembrie 2023 – Martie 2024), consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01- 20.12.2023
 • Nr 208/28.12.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pentru 4 luni din sezonul rece (Decembrie 2023 – Martie 2024), consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01- 20.12.2023

2022

Ianuarie

 • NR 1/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021
 • NR 2/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Popovici Cristian , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 3/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Ana , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 4/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie pentru insotitor doamnei Pesclevei Aglaia , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 5/17.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 524/2020 al doamnei Andrei Liliana Domnica - Asistent personal din Localitatea Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 6/17.01.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Andrei Dumitru Cristian in functia de asistent Personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 7/20.01.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava in data de 31.01.2022
 • NR 8/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general al comunei Calafindesti a doamnei Cucu Ana Florentina
 • NR 9/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea CM 519/2019 al doamnei Bodnariuc Silvia - asistent personal
 • NR 10/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului de indemnizatie de insotitor domnului Horobet Leonte Vasile
 • NR 11/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei pentru ianuarie - martie 2022

Februarie

 • NR 12/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Maciuc Adrian din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 13/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobanda Ana Maria , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 14/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Moloce Daniela , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 15/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Corneliu , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 16/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Pricop Cristina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 17/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Racolta Mihaita Cristinel , domiciliat in comuna Calafindesti ,judetul Suceava
 • NR 18/01.02.2022 - Proiect de dispozitiei privind majorarea salariului de baza conform HG nr 1071/2021 al numitei Diaconescu Profira , asistent personal - angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 19/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Malanciuc Domnica - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 20/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Maximiuc Victoria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 21/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Petrasuc Marinel - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 22/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Lauric Victoria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 23/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Lazurca Nicolae - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 24/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Saviuc Ana - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 25/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Racolta Elisabeta - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 26/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Lazurca Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 27/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind salariul de baza conform HG 1071/2021 al numitei Alexei Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 28/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Strugar Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 29/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Corneciuc Gheorghe - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 30/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Gavriliuc Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 31/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Andrei Silvia - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 32/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Caciur Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 33/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Popovici Cristian - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 34/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Alexei Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 35/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Diaconescu Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 36/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Caciur Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 37/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Cioban Cristina - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 38/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Alexei Gheorghina - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 39/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Flutur Silvia - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 40/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Popovici Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 41/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Popovici Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 42/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Prepelita Marius - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 43/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Andrei Viorica - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 44/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Diaconescu Ana - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 45/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti , judetul Suceava in data de 09.02.2022
 • NR 46/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr 528/2020 al doamnei Diaconescu Valeria - asistent personal din localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 47/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lauric Zamfira , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 48/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lazurca Valeria , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 49/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Bodnariuc Domnica , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 50/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lauric Domnica , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 51/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind reconstituirea comisiei comunale Calafindesti , pentru organizarea si efectuarea recensamantului populatiei si a locuintelor in anul 2022
 • NR 52/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de predare - preluare a bunurilor situate in localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava, inscrise in cartea funciara NR 30206 Calafindesti
 • NR 53/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind nominalizarea persoanelor desemnate la nivelul comunei Calafindesti , pentru a face parte din grupul de lucru , ce va fi constituit la nivelul judetului Suceava pentru intocmirea amenajamentelor pastorale
 • NR 54/15.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 534/2021 al doamnei Alexei Gheorghina - asistent personal din localitatea Calafindesti , judetul Suceava

Martie

 • NR 55/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea salariului de baza al numitului Andrei Dumitru Cristian , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 56/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru doua luni din sezonul rece ( ianuarie 2022- martie 2022) consumatorilor vulnerabili care au depus cereri intre 01-20 .02.2022
 • NR 57/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor a doamnei Pesclevei Aglaia , persoana cu handicap grav
 • NR 58/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor social acordat conform legii nr416/2011 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare a domnului Odoviciuc Sorin Vasile
 • NR 59/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titulareai Maiovschi Lenuta-Nicoleta , domiciliata in Calafindesti , Judetul Suceava
 • NR 60/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Elena , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 61/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentrui sustinerea familiei titularei Diaconescu Cristina-Marioara , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 62/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Cristina-Marioara , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 63/04.03.2022 - Proiect de dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Leuciuc Ana-Denisa , asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • NR 64/07.03.2022 - Proiect de dispozitie privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura simplificata ”” Achizitie buldoexcavator , in comuna Calafindesti , judetul Suceva „„
 • NR 65/07.03.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 05.03.2022
 • NR 66/15.05.2022 - Proiect de dispozitie privind cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Paduraru Ion , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 67/15.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea de drept a raportului de serviciu dintre comuna Calafindesti si domnul Frincu Vasile - avand functia de referent in cadrul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 68/22.03.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor aferente functiei de referent superior - casier , domnului Lazurca Maxim - sofer microbuz transport copii
 • NR 69/25.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 544/15.1.2021 incheiat pe perioada nedeterminata a numitului Bujdei Catalin in calitate de muncitor in cadrul compartimentului de gospodarire comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 70/28.03.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila

Aprilie

 • NR 71/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Maiovschi Vasile din localitateta Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 72/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobanda Leonte , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 73/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului tichetului social pentru gradinita stabilit in conditiile legii nr 248/2015 privind stabilirea participarii la invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizare , republicata
 • NR 74/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitului Tiniuc Vasile in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 75/04.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local Calafindesti in data de 07.04.2022
 • NR 76/08.04.2022 - Proiect de dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestiunea bunurilor din cadrul primariei comunei Calafindesti
 • NR 77/08.04.2022 - Proiect de dispozitiei privind prelungirea suspendarii contractului individual de munca al doamnei Leuciuc Ana-Denisa - asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • NR 78/14.04.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul licitatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 24 mp situat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 79/15.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului comunei Calafindesti in data de 19.04.2022
 • NR 80/18.04.2022 - Proiect de dispozitie privind numirea doamnei Lidia Diaconescu functionar public de executie definitiv , consilier , clasa I grad profesional . Asistent , gradatia 0 in cadrul compartimentului financiar contabil , achizitii publice , executari silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 81/21.04.2022 - Proiect de dispozitie privind reorganizarea comisiei pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Calafindesti
 • NR 82/21.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava

Mai

 • NR 83/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Lauric Zamfira in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 84/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei numitului Ceviuc Iosif in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 85/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Alexei Zamfira in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 86/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tonita Mihai Georgica , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 87/11.05.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local calafindesti , in data de 13.05.2022
 • NR 88/20.05.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local comuna Calafindesti in data de 27.05.2022
 • NR 89/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Lazurca Lacramioara-Victoria in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti
 • NR 90/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor doamnei Lauric Gheorghina , persoana cu handicap grav
 • NR 91/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 539/2021 al domnului Prepelita Marius Filon , asistent personal din localitatea Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 92/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Cristian , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR93/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Alexei Liliana , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 94/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanta pe suport electronic pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul UAT Calafindesti pe anul 2022

Iunie

 • NR 95/20.06.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local in data de 27.06.2022
 • NR 96/29.06.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti , domnul Andrei Samuil Cezar , a atributiilor de primar in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Iulie

 • NR 97/11.07.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
 • NR 98/11.07.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului comunei Calafindesti in data de 19.07.2022
 • NR 99/20.07.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila
 • NR 100/20.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Rebenciuc Veronica Ileana , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 101/26.07.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea numelui , ca urmare a casatoriei , doamnei Diaconescu Lidia in Herman Lidia , consilier, clasa I , grad profesional asistent in cadrul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti
 • NR 102/28.07.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Sotropa Mirela in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti
 • NR 103/28.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr 503/2018 al domnului Lazurca Nicolae , asistent personal din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 104/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pesclevei Vasile Cristi , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 105/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobinda Maxim , domiciliat in comuna Calafindesti
 • NR 106/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor social acordat conform legii 416 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pentru domnul Maciuc Adrian

August

 • NR 107/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 03.08.2022
 • NR 108/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Lazurca Domnica Victoria in functia de asistent personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 109/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Pesclevei Rodica in functia de asistent personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 110/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor doamnei Popovici Domnica , persoana cu handicap grav
 • NR 111/11.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local Calafindesti in data de 16.08.2022
 • NR 112/22.08.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Calafindesti , judetul Suceava , doamnei Cucu Ana Florentina avand functia de consilier juridic al UAT Calafindesti
 • NR 113/23.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti in data de 30.08.2022

Septembrie

 • NR 114/07.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 538/2021 al doamnei Popovici Zamfira - asistent personal din localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 115/09.09.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnului Andrei Samuil Cezar a atributiilor primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava , pentru perioada 12-16.09.2022
 • NR 116/19.09.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 26.09.2022
 • NR 117/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Iliut Rodica in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 118/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Schipor Domnica , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 119/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Iliut Zaharia-Cristi domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 120/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Florin , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 121/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Pricop Cristina domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 122/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Dumitru domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 123/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Paduraru Hutanu Gheorghe domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Octombrie

 • NR 124/10.10.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 13.10.2022
 • NR 125/10.10.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete sociale copiilor prescolari din comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 126/17.10.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnului Andrei Samuil Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava , pentru data de 18.10.2022
 • NR 127/18.10.2022 - Proiect de dispozitie privind reorganizarea comisiei de receptie a lucrarilor pentru intretinerea pasunilor comunale , precum si controlul respectarii prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate sau inchiriate
 • NR 128/21.10.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 27.05.2022
 • NR 129/21.10.2022 - Proiect de dispozitie privind aprobarea normelor proprii , documentelor , circuitul acestora si desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni legate de angajarea , lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor , precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare

Noiembrie

 • NR 130/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Florin domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 131/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pricop Cristina domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 132/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lauric Andrei , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 133/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Vouciuc Cristinel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 134/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tonita Mihai Gergica , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 135/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Lenuta Mariuca , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 136/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Alexei Liliana , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 137/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Maciuc Simona Catalina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 138/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Andrei Cristina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 139/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobinda Leonte , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 140/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Elena , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 141/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Maiovschi Vasile , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 142/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 22,5 mp din imobilul dispensarului medical situat in Calafindesti
 • NR 143/11.11.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnul Andrei Samuil cezar a atributiilor primarului comunei calafindesti , in perioada 14-18.11.2022
 • NR 144/15.11.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 24.11.2022
 • NR 145/21.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete sociale copiilor prescolari din comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • Nr 146/21.11.2022 - Proiect de dispozitie privind organizarea inventarierii bunurilor in anul 2022 care fac parte din patrimoniul primariei Calafindesti si a unitatilor subordonate fara contabilitate proprie si casare
 • NR 147/24.11.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintelor cu combustibili solizi si sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energia electrica pe intreg sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 ) consumatorilor vulnerabili care au depus cere intre 01-20.11.2022
 • NR 148/24.11.2022 - Proiect de dispozitie privind revocarea dispozitie primarului Nr 132/01.11.2022 privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lauric Andrei , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 149/28.11.2022 - Proiect de dispozitie privind respinderea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau combustibili petrolieri precum si a suplimentului pentru energie a domnului AL-DINI Constantin din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 150/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind atestarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Onesim Daniel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 151/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Cojocea Daniela Felicia , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 152/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie titularului Racolta Sorin Gheorghe domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 153/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie titularului Diaconescu Iosif domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Decembrie

 • NR 154/09.12.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti in data de 19.12.2022
 • NR 155/20.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Frincu Mihaela Cristina in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 156/21.12.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru 4 luni din sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 )
 • NR 157/21.12.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie pentru 4 luni din sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 ) , consumatorilor vulnerabili care au depus cerere intre 01-20.12.2022
 • NR 158/28.12.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti in sedinta extraordinara de indata in data de 20.12.2022
 • NR 159/29.12.2022 - Proiect de dispozitie privind numirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor -”” Intocmire studiu hidrogeologic preliminar cu foraj de prospectiune pana la adancimea de 120m , pentru completarea necesarului cu apa„„ , al localitatii Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 160/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila
 • NR 161/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor domnului Horobet Leonte Vasile , persoana cu handicap grav
 • NR 162/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Tiniuc Floarea in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 163/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Haures Ilie in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 164/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Hojda Andrei Alexandru din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 165/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Onesim Daniel din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 166/30.12.2022 - Proiect de dispozitiei privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Dobanda Anca-Maria , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 167/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , titularului Dobanda Viorel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 168/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Schipor Domnica Anca , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Close