Registru pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

2023

Ianuarie

 • NR 1/04.01.2023 - Proiect de dispozitie privind acoperireea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa a , aferent exercitiului bugetar 2022
 • NR 2/10.01.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea unitatii locale de sprijin la nivel U.A.T. calafindesti
 • NR 3/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru 3 luni din sezonul rece ( ianuarie 2023 - martie 2023 ) consumatorilor vulnerabili
 • NR 4/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ”” Extindere retea canalizare „„
 • NR 5/25.01.2023 - Proiect de dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti in data de 31.01.2023
 • NR 6/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind modificarea componentei comisiei pentru problema de aparare a comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 7/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Diaconescu Profira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 8/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Malanciuc Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 9/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Maximiuc Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 10/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitului Petrasuc Marinel , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 11/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Lauric Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 12/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Saviuc Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 13/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Racolta Elisabeta , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 14/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 15/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 16/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Strugar Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 17/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Corneciuc Gheorghe , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 18/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Gavriliuc Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 19/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 20/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Popovici Cristian , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 21/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 22/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 23/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Cioban Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 24/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Flutur Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 25/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Popovici Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 26/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Viorica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 27/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Diaconescu Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 28/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Andrei Dumitru , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 29/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Tiniuc Vasile , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 30/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lauric Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 31/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 32/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Lacramioara , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 33/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Pesclevei Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 34/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 35/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Sotropa Mirela , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 36/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Frincu Mihaela-Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 37/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 38/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Ceviuc Iosif , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 39/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Iliut Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 40/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Tiniuc Floarea , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 41/30.01.2023 - Proiect de dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Haures Ilie , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava

Februarie

 • NR 42/06.02.2023 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pesclevei Vasile Cristi domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 43/08.02.2023 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentelor cuprinzand masurile metodologice , termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale consiuliului local Calafindesti

2022

Ianuarie

 • NR 1/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021
 • NR 2/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Popovici Cristian , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 3/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Ana , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 4/04.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie pentru insotitor doamnei Pesclevei Aglaia , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 5/17.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 524/2020 al doamnei Andrei Liliana Domnica - Asistent personal din Localitatea Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 6/17.01.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Andrei Dumitru Cristian in functia de asistent Personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 7/20.01.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava in data de 31.01.2022
 • NR 8/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general al comunei Calafindesti a doamnei Cucu Ana Florentina
 • NR 9/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea CM 519/2019 al doamnei Bodnariuc Silvia - asistent personal
 • NR 10/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului de indemnizatie de insotitor domnului Horobet Leonte Vasile
 • NR 11/25.01.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei pentru ianuarie - martie 2022

Februarie

 • NR 12/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Maciuc Adrian din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 13/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobanda Ana Maria , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 14/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Moloce Daniela , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 15/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Corneliu , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 16/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Pricop Cristina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 17/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Racolta Mihaita Cristinel , domiciliat in comuna Calafindesti ,judetul Suceava
 • NR 18/01.02.2022 - Proiect de dispozitiei privind majorarea salariului de baza conform HG nr 1071/2021 al numitei Diaconescu Profira , asistent personal - angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 19/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Malanciuc Domnica - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 20/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Maximiuc Victoria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 21/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Petrasuc Marinel - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 22/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Lauric Victoria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 23/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Lazurca Nicolae - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 24/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Saviuc Ana - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 25/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Racolta Elisabeta - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 26/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Lazurca Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 27/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind salariul de baza conform HG 1071/2021 al numitei Alexei Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 28/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Strugar Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 29/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Corneciuc Gheorghe - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 30/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Gavriliuc Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 31/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Andrei Silvia - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 32/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Caciur Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 33/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Popovici Cristian - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 34/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Alexei Elena - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 35/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Diaconescu Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 36/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Caciur Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 37/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Cioban Cristina - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 38/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Alexei Gheorghina - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 39/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Flutur Silvia - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 40/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Popovici Valeria - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 41/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Popovici Zamfira - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 42/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitului Prepelita Marius - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 43/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Andrei Viorica - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 44/01.02.2022 - Proiect de dispozitie privind majorarea salariului de baza conform HC 1071/2021 al numitei Diaconescu Ana - asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 45/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti , judetul Suceava in data de 09.02.2022
 • NR 46/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr 528/2020 al doamnei Diaconescu Valeria - asistent personal din localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 47/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lauric Zamfira , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 48/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lazurca Valeria , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 49/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Bodnariuc Domnica , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 50/03.02.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea indemnizatiei de insotitor doamnei Lauric Domnica , persoana cu handicap grav , cu domiciliu in sat Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 51/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind reconstituirea comisiei comunale Calafindesti , pentru organizarea si efectuarea recensamantului populatiei si a locuintelor in anul 2022
 • NR 52/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de predare - preluare a bunurilor situate in localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava, inscrise in cartea funciara NR 30206 Calafindesti
 • NR 53/11.02.2022 - Proiect de dispozitie privind nominalizarea persoanelor desemnate la nivelul comunei Calafindesti , pentru a face parte din grupul de lucru , ce va fi constituit la nivelul judetului Suceava pentru intocmirea amenajamentelor pastorale
 • NR 54/15.02.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 534/2021 al doamnei Alexei Gheorghina - asistent personal din localitatea Calafindesti , judetul Suceava

Martie

 • NR 55/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea salariului de baza al numitului Andrei Dumitru Cristian , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 56/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru doua luni din sezonul rece ( ianuarie 2022- martie 2022) consumatorilor vulnerabili care au depus cereri intre 01-20 .02.2022
 • NR 57/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor a doamnei Pesclevei Aglaia , persoana cu handicap grav
 • NR 58/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor social acordat conform legii nr416/2011 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare a domnului Odoviciuc Sorin Vasile
 • NR 59/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titulareai Maiovschi Lenuta-Nicoleta , domiciliata in Calafindesti , Judetul Suceava
 • NR 60/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Elena , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 61/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentrui sustinerea familiei titularei Diaconescu Cristina-Marioara , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 62/01.03.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Cristina-Marioara , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 63/04.03.2022 - Proiect de dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Leuciuc Ana-Denisa , asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • NR 64/07.03.2022 - Proiect de dispozitie privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura simplificata ”” Achizitie buldoexcavator , in comuna Calafindesti , judetul Suceva „„
 • NR 65/07.03.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 05.03.2022
 • NR 66/15.05.2022 - Proiect de dispozitie privind cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Paduraru Ion , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 67/15.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea de drept a raportului de serviciu dintre comuna Calafindesti si domnul Frincu Vasile - avand functia de referent in cadrul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 68/22.03.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor aferente functiei de referent superior - casier , domnului Lazurca Maxim - sofer microbuz transport copii
 • NR 69/25.03.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 544/15.1.2021 incheiat pe perioada nedeterminata a numitului Bujdei Catalin in calitate de muncitor in cadrul compartimentului de gospodarire comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 70/28.03.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila

Aprilie

 • NR 71/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Maiovschi Vasile din localitateta Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 72/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobanda Leonte , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 73/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului tichetului social pentru gradinita stabilit in conditiile legii nr 248/2015 privind stabilirea participarii la invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizare , republicata
 • NR 74/01.04.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitului Tiniuc Vasile in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 75/04.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local Calafindesti in data de 07.04.2022
 • NR 76/08.04.2022 - Proiect de dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestiunea bunurilor din cadrul primariei comunei Calafindesti
 • NR 77/08.04.2022 - Proiect de dispozitiei privind prelungirea suspendarii contractului individual de munca al doamnei Leuciuc Ana-Denisa - asistent personal al persoanei cu handicap grav
 • NR 78/14.04.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul licitatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 24 mp situat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 79/15.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului comunei Calafindesti in data de 19.04.2022
 • NR 80/18.04.2022 - Proiect de dispozitie privind numirea doamnei Lidia Diaconescu functionar public de executie definitiv , consilier , clasa I grad profesional . Asistent , gradatia 0 in cadrul compartimentului financiar contabil , achizitii publice , executari silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 81/21.04.2022 - Proiect de dispozitie privind reorganizarea comisiei pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Calafindesti
 • NR 82/21.04.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava

Mai

 • NR 83/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Lauric Zamfira in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 84/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei numitului Ceviuc Iosif in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 85/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Alexei Zamfira in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 86/03.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tonita Mihai Georgica , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 87/11.05.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local calafindesti , in data de 13.05.2022
 • NR 88/20.05.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local comuna Calafindesti in data de 27.05.2022
 • NR 89/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Lazurca Lacramioara-Victoria in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti
 • NR 90/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor doamnei Lauric Gheorghina , persoana cu handicap grav
 • NR 91/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 539/2021 al domnului Prepelita Marius Filon , asistent personal din localitatea Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 92/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Cristian , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR93/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Alexei Liliana , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 94/27.05.2022 - Proiect de dispozitie privind aprobarea regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanta pe suport electronic pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul UAT Calafindesti pe anul 2022

Iunie

 • NR 95/20.06.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local in data de 27.06.2022
 • NR 96/29.06.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti , domnul Andrei Samuil Cezar , a atributiilor de primar in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Iulie

 • NR 97/11.07.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
 • NR 98/11.07.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului comunei Calafindesti in data de 19.07.2022
 • NR 99/20.07.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila
 • NR 100/20.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Rebenciuc Veronica Ileana , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 101/26.07.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea numelui , ca urmare a casatoriei , doamnei Diaconescu Lidia in Herman Lidia , consilier, clasa I , grad profesional asistent in cadrul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindesti
 • NR 102/28.07.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Sotropa Mirela in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti
 • NR 103/28.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca nr 503/2018 al domnului Lazurca Nicolae , asistent personal din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 104/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pesclevei Vasile Cristi , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 105/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobinda Maxim , domiciliat in comuna Calafindesti
 • NR 106/29.07.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor social acordat conform legii 416 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pentru domnul Maciuc Adrian

August

 • NR 107/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 03.08.2022
 • NR 108/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Lazurca Domnica Victoria in functia de asistent personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 109/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Pesclevei Rodica in functia de asistent personal , la primaria comunei Calafindesti
 • NR 110/01.08.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor doamnei Popovici Domnica , persoana cu handicap grav
 • NR 111/11.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local Calafindesti in data de 16.08.2022
 • NR 112/22.08.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Calafindesti , judetul Suceava , doamnei Cucu Ana Florentina avand functia de consilier juridic al UAT Calafindesti
 • NR 113/23.08.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti in data de 30.08.2022

Septembrie

 • NR 114/07.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca Nr 538/2021 al doamnei Popovici Zamfira - asistent personal din localitatea Calafindesti , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 115/09.09.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnului Andrei Samuil Cezar a atributiilor primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava , pentru perioada 12-16.09.2022
 • NR 116/19.09.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 26.09.2022
 • NR 117/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Iliut Rodica in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 118/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Schipor Domnica , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 119/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Iliut Zaharia-Cristi domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 120/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Florin , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 121/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Pricop Cristina domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 122/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Dumitru domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 123/30.09.2022 - Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Paduraru Hutanu Gheorghe domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Octombrie

 • NR 124/10.10.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 13.10.2022
 • NR 125/10.10.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete sociale copiilor prescolari din comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 126/17.10.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnului Andrei Samuil Cezar , a atributiilor primarului comunei Calafindesti , judetul Suceava , pentru data de 18.10.2022
 • NR 127/18.10.2022 - Proiect de dispozitie privind reorganizarea comisiei de receptie a lucrarilor pentru intretinerea pasunilor comunale , precum si controlul respectarii prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate sau inchiriate
 • NR 128/21.10.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti , judetul Suceava , in data de 27.05.2022
 • NR 129/21.10.2022 - Proiect de dispozitie privind aprobarea normelor proprii , documentelor , circuitul acestora si desemnarea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni legate de angajarea , lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor , precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare

Noiembrie

 • NR 130/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lazurca Florin domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 131/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pricop Cristina domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 132/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lauric Andrei , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 133/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Vouciuc Cristinel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 134/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tonita Mihai Gergica , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 135/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Lenuta Mariuca , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 136/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Alexei Liliana , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 137/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Maciuc Simona Catalina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 138/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Andrei Cristina , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 139/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dobinda Leonte , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 140/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Diaconescu Elena , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 141/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Maiovschi Vasile , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 142/01.11.2022 - Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 22,5 mp din imobilul dispensarului medical situat in Calafindesti
 • NR 143/11.11.2022 - Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Calafindesti domnul Andrei Samuil cezar a atributiilor primarului comunei calafindesti , in perioada 14-18.11.2022
 • NR 144/15.11.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local al comunei Calafindesti in data de 24.11.2022
 • NR 145/21.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete sociale copiilor prescolari din comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • Nr 146/21.11.2022 - Proiect de dispozitie privind organizarea inventarierii bunurilor in anul 2022 care fac parte din patrimoniul primariei Calafindesti si a unitatilor subordonate fara contabilitate proprie si casare
 • NR 147/24.11.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintelor cu combustibili solizi si sau petrolieri precum si a suplimentului pentru energia electrica pe intreg sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 ) consumatorilor vulnerabili care au depus cere intre 01-20.11.2022
 • NR 148/24.11.2022 - Proiect de dispozitie privind revocarea dispozitie primarului Nr 132/01.11.2022 privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Lauric Andrei , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 149/28.11.2022 - Proiect de dispozitie privind respinderea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau combustibili petrolieri precum si a suplimentului pentru energie a domnului AL-DINI Constantin din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 150/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind atestarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Onesim Daniel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 151/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Cojocea Daniela Felicia , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 152/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie titularului Racolta Sorin Gheorghe domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 153/29.11.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie titularului Diaconescu Iosif domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Decembrie

 • NR 154/09.12.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti in data de 19.12.2022
 • NR 155/20.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Frincu Mihaela Cristina in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 156/21.12.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru 4 luni din sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 )
 • NR 157/21.12.2022 - Proiect de dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie pentru 4 luni din sezonul rece ( noiembrie 2022-martie 2023 ) , consumatorilor vulnerabili care au depus cerere intre 01-20.12.2022
 • NR 158/28.12.2022 - Proiect de dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti in sedinta extraordinara de indata in data de 20.12.2022
 • NR 159/29.12.2022 - Proiect de dispozitie privind numirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor -”” Intocmire studiu hidrogeologic preliminar cu foraj de prospectiune pana la adancimea de 120m , pentru completarea necesarului cu apa„„ , al localitatii Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 160/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila
 • NR 161/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor domnului Horobet Leonte Vasile , persoana cu handicap grav
 • NR 162/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Tiniuc Floarea in functia de asistent personal , la primaria Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 163/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Haures Ilie in functia de asistent personal la primaria comunei Calafindesti
 • NR 164/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Hojda Andrei Alexandru din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 165/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutor social titularului Onesim Daniel din localitatea Botosanita Mare , comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 166/30.12.2022 - Proiect de dispozitiei privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Dobanda Anca-Maria , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 167/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , titularului Dobanda Viorel , domiciliat in comuna Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 168/30.12.2022 - Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Schipor Domnica Anca , domiciliata in comuna Calafindesti , judetul Suceava

Close