Registru pentru evidența dispozițiilor autorității executive

2024

Ianuarie

 • NR 01/01.03.2024 – Proiect de dispozitie privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectinunii de dezvoltare pe anul 2023 .
 • NR 02/01.08.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Andrei Liliana Domnica in functia de asistent personal , la Primaria Comunei Calafindesti .
 • Nr 03/09.01.2024 – Proiect de dispozitie privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul Comunei Calafindesti d-nl Andrei Samuil Cezar a atributiilor primarului Comunei Calafindesti , Jud. Suceava pentru perioada 10-12.01.2024 .
 • Nr 04/15.01.2024 – Proiect de dispozitie privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi de catre familia Lauric , reprezentata prin Lauric Vasile , din sat Calafindesti , jud Suceava .
 • Nr 05/15.01.2024 – Proiect de dispozitie privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi de catre Serban Gheorghina din localitatea Calafindesti , jud Suceava .
 • Nr 06/18.01.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea contractului de munca al doamnei Bodnariuc Silvia – asistent personal din localitatea Calafindesti , jud Suceava .
 • Nr 07/23.01.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.01.2024 .
 • Nr 08/30.01.2024 – Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor de stare civila in cadrul Primarie Comunei Calafindesti .
 • Nr 09/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind aprobarea cererilor de acordare a veniturilor minime de incluziune pentru 29 de titulari .
 • Nr 10/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari .
 • Nr 11/01.31.2024 – Proiect de dispozitie privind majorarea cuantumului brut al asistentilor personali incepand cu 01.ianuarie 2024
 • Nr 12/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor D-nei Lauric Gheorghina , persoana cu handicap grav .
 • Nr 13/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Lauric Gheorghe in functia de asistent personal , la Primaria Calafindesti .
 • Nr 14/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare pentru primarul si viceprimarul comunei Calafindesti , Jud. Suceava .
 • Nr 15/ 31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind aprobarea planului anual de inspectie fiscala asupra tuturor contributiilor persoane fizice si juridice , constituirea comisiei pentru inspectie fiscala precum si elaborarea .
 • Nr 16/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei Moloce Domnica-Nuta , functionar public de executie , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 17/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei Cucu Ana-Florentina , secretar general al Comunei Calafindesti .
 • Nr 18/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei Varga Maria , functionar public de executie , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 19 /31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al doamnei Bujdei Alina , functionar public in aparatul de specialitate al primarului , comuna Calafindesti , incepand cu data de 01.01.2024 .
 • Nr 20/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al doamnei Tiniuc Silvia , functionar public in aparatul de specialitate al primarului , comuna Calafindesti , incepand cu data de 01.01.2024 .
 • Nr 21/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al doamnei Cioban Mirela – Carmen , personal contractual in cadrul Primariei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 22/31.01.2024 - Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al doamnei Saviuc Elena , bibliotecar , Tr II , gradatia 3 , personal contractual , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 23/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al doamnei Lauric Gheorghina , Guard , personal contractual al primariei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 24/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Lazurca Maxim , sofer microbuz copii , personal contractual al Primariei Comunei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 25/31.01.2024 - Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Racolta Mihaita Cristinel , muncitor al Primariei Comunei Calafindesti , incepand cu data de 01.01.2024 .
 • Nr 26/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Marianciuc Vasile-Florin , personal contractual la Primaria Comunei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 27/31.01.2024 - Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Serpoi Vasile  - sofer , personal contractual la Primaria Comunie Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 28/31.01.2024 –  Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Popovici Dumitru , sofer autospeciala , personal contractual la Primaria Comunei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 29/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind privind stabilirea cuantumului  brut al salariului de baza al domnului Zebreniuc Alexandru , consilierul primarului Comunei Calafindesti , incepand cu 01.01.2024 .
 • Nr 30/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind majorarea salariilor de baza lunare de care beneficiarii indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav , incepand cu 01.01.2024.
 • Nr 31/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local calafindesti , in data de 12.02.2024 .
 • Nr 32/31.01.2024 – Proiect de dispozitie privind aprobarea dreptului la stimulent educational pentru gradinita sub forma de tichete educationale , copiilor prescolari din comuna Calafindesti , Jud. Suceava .

Februarie

 • Nr 33/15.02.2024  - Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca a d-lui Haures Vasile , asistent personal din localitatea Calafindesti .
 • Nr 34/19.02.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca , al d-nei Moloce Narcisa , asistent personal din localitatea Calafindesti , Jud Suceava .
 • Nr 35/21.02.2024  - Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila .
 • Nr 36/21.02.2024 – Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila .
 • Nr 37/21.02.2024 – Proiect de dispozitie privind rectificarea unui act de stare civila .
 • Nr 38/27.02.2024 – Proiect de dispozitie privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari .
 • Nr 39/27.02.2024 – Proiect de dispozitie privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru numita Pauliuc Rodica .

Martie

 • Nr 40/13.03.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata si consiliului local Calafindesti in data de 15.03.2024 , ora 8**.
 • Nr 41/25.03.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local , in data de 20.03.2024 , ora 8:00 .
 • Nr 42/28.03.2024 – Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor primarului Comunei Calafindesti , domnului Andrei Samuil  Cezar , viceprimarul Comnuei Calafindesti , in perioada 29.03.2024 .
 • Nr 43/29.03.2024 – Proiect de dispozitie Privind suspendarea acordului venitului minim de incluziune .
 • Nr 44/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitului Ioneac Dorin in functia de asistent personal , la Primaria Calafindesti .
 • Nr 45/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatie de insotitor d-nei Lauric Zamfira , persoana cu handicap grav .
 • Nr 46/29.03.2024 – Proiect e dispozitie privind acordarea dreptului la indemnizatie de insotitor doamnei Lauric Silvia , persoana cu handicap grav .
 • Nr 47/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata nedeterminata a numitei Herman Domnica , in functia de asistent personal , la Primaria Calafindesti .
 • Nr 48/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe perioada nedeterminata a numitei Calinescu Zamfira, in functia de asistent personal , la Primaria Comunei Calafindesti .
 • Nr 49/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune pentru un numar de 31 de titulari .
 • Nr 50/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Diaconescu Profira , asistent personal din localitatea Calafindesti , judetul Suceava .
 • Nr 51/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind modificarea cuantumului tichetului social pentru gradinita , stabilit in conditiile legii Nr 248/2015 privind stimularea participarii la invatamantul prescolar .
 • Nr 52/29.03.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Lazurca Minodora , asistent personal din localitatea Calafindesti , Jud Suceava .

Aprilie

 • Nr 53/01.04.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extreaordinare de indata a consiliului local Calafindesti , in data de 02.04.2024  .
 • Nr 54/04.04.2024 – Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atriburii contractului avand ca obiect “ EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL “REABILITARE MODERATA CAMIN CULTURAL, CASA TINERETULUI DIN LOCALITATEA CALAFINDESTI , JUD SUCEAVA “ .
 • Nr 55/05.04.2024 – Proiect de dispozitie privind delegarea atributiilor primarului Comunei Calafindesti domnului Andrei Samuil Cezar , viceprimarul comunei Calafindesti , in perioada 08.04 – 12.04.2024 .
 • Nr 56/05.04.2024 – Proiect de dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile cu preluarea/primirea corespondentei postale – fizice / electronice si comunicarea actelor de procedura .
 • Nr 57/05.04.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea contractului individual de munca doamnei Leuciuc Ana-Denisa , asistent personal din localitatea Calafindesti , Comuna Calafindesti , Jud Suceava.
 • Nr 58/15.04.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti , in sedinta extraordinara de indata in ziua de 16.04.2024 , ora 8:00 .
 • Nr 59/15.04.2024 – Proiect de dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului , avand ca obiect „ EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL „ REABILITAREA MODERATA SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI , JUDETUL SUCEAVA „ .
 • Nr 60/19.04.2024 – Proiect de dispozitie privind asigurarea personalului tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscriptie Nr 33 Calafindesti , judetul Suceava .
 • Nr 61/22.04.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Calafindesti , in data de 30.04.2024, ora 8:00 .
 • Nr 62/23.04.2024 – Proiect de dispozitie privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari in componenta familiei Lazurca , din Comuna Calafindesti , jud Suceava .
 • Nr 63/23.04.2024 – Proiect de dispozitie privind aprobarea prelungirii acordarii venitului minim de incluziune pentru beneficiarul Diaconescu Sava .

Mai

 • Nr 64/07.05.2024 – Proiect de dispozitie privind incetarea dreptului la indemnizatia de insotitor d-nei Lauric Silvia , persoana cu handicap grav .
 • Nr 65/07.05.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Saviuc Doina in functia de asistent personal , la Primaria Comunei Calafindesti .
 • Nr 66/07.05.2024 – Proiect de dispozitie privind angajarea pe durata determinata a numitei Moloce Narcisa , in functia de asistent personal , la Primaria Comunei Calafindesti .
 • Nr 67/07.05.2024 – Proiect de dispozitie Privind contractul de munca individual al d-nei Alexei Elena , asistent personal din localitatea Calafindesti , Jud Suceava .
 • Nr 68/09.05.2024 – Proiect de dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral la nivelul Comunei Calafindesti , Jud Suceava , in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii Romania in parlamentul European din 9 Iunie 2024 .  
 • Nr 69/15.05.2024 – Proiect de dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare de indata a consiliului local Calafindesti , in data de 17.05.2024 .
 • Nr 70/24.05.2024 – Proiect de dispozitie privind suspendarea contractului de munca a domnului Zebreniuc Alexandru din functia de consilier al primarului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Calafindesti , jud Suceava .
 • Nr 71/28.05.2024 – Proiect de dispozitie privind constituirea unei comisii pentru evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului “EXTINDERE ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” ‘’

2023

Ianuarie

 • NR 1/04.01.2023 - Dispozitie privind acoperireea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa a , aferent exercitiului bugetar 2022
 • NR 2/10.01.2023 - Dispozitie privind constituirea unitatii locale de sprijin la nivel U.A.T. calafindesti
 • NR 3/25.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si sau petrolieri , precum si a suplimentului pentru energie , pentru 3 luni din sezonul rece ( ianuarie 2023 - martie 2023 ) consumatorilor vulnerabili
 • NR 4/25.01.2023 - Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ”” Extindere retea canalizare „„
 • NR 5/25.01.2023 - Dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Calafindesti in data de 31.01.2023
 • NR 6/30.01.2023 - Dispozitie privind modificarea componentei comisiei pentru problema de aparare a comunei Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 7/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Diaconescu Profira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 8/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Malanciuc Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 9/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Maximiuc Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 10/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitului Petrasuc Marinel , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 11/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 a numitei Lauric Victoria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 12/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Saviuc Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 13/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Racolta Elisabeta , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 14/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 15/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 16/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Strugar Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 17/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Corneciuc Gheorghe , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 18/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Gavriliuc Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 19/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 20/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Popovici Cristian , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 21/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Elena , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 22/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 23/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Cioban Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 24/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Flutur Silvia , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 25/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Popovici Valeria , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 26/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Andrei Viorica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 27/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Diaconescu Ana , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 28/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Andrei Dumitru , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 29/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitului Tiniuc Vasile , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 30/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lauric Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 31/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Alexei Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 32/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Lacramioara , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 33/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Pesclevei Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 34/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Lazurca Domnica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 35/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Sotropa Mirela , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 36/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Frincu Mihaela-Cristina , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 37/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Caciur Zamfira , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 38/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Ceviuc Iosif , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 39/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Iliut Rodica , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 40/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Tiniuc Floarea , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava
 • NR 41/30.01.2023 - Dispozitie privind stabilirea salariului de baza conform HG Nr1447/2022 al numitei Haures Ilie , asistent personal angajat contractual in cadrul UAT Calafindesti , judetul Suceava

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie


2022

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Close