Urbanism


Registru autorizație construire / desființare

2024

Registru 2024


2023

Registru 2023


Documente necesare emiterii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

Cereri


Documente


Altele

Close