SocialAsistență socială

Anchetă socială venit minim garantat. Alocația de susținere a familiei. Ajutor pentru încălzirea locuinței

Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Declarație pe propria răspundere

Beneficii de asistență socială

Listă bunuri excludere ajutor social

Close